Történelmi Korszakok

A világ korai

Az Idők Hajnala

Az ismert civilizációk előtti időszak, a világ teremtésétől az Aranykor kezdetéig. Csak elméletek és spekulációk léteznek erről az korrol, kézzel fogható bizonyíték nem. A vallások szerint a világot az istenek és titánok harca teremtette meg. Az istenek szellemi létezők voltak míg a titánok az anyag legnyersebb formájában léteztek. A háború végén mindkét fél elpusztult, száműzetett, vagy visszavonult a világ elől. Az Idők Hajnala végén megszületnek az anyagi világon honos fajok.

Az Aranykor

Az világ leghatalmasabb faja, a sárkányok emelkedtek hatalomra elsőként. Ragyogó civilizációt építettek fel, és uralták az egész világot, a többi fajt rabszolganépként tartották. Megrendíthetetlen hitük és akaratuk bizonyítékaként megszületett Io, a sárkányisten, a ma ismert istenek legöregebbike.
Ismeretlen okok miatt polgárháború tört ki a sárkányok között, ami olyan pusztítóvá nőtte ki magát, hogy megtizedelte a túlélő népeket, lerombolta a a ragyogó birodalmat, és megosztotta Io istenséget is: így jött létre Bahamut és Tiamat akik az egykori istenség két felét jelképezik.
A korból fenmaradt nagyon kevés bizonyíték arra utal, hogy a sárkányok rendkívül kifinomult művészettel, kultúrával és tudományokkal rendelkeztek, főként a csillagászat terén jártak nagyon előre. Pár fennmaradt kőtábla szerint ebben az időben még két hold volt az égen.

Az Ezüstkor

A rommá lett világ poraira ezek után új nép tette lábát. Megnyíltak a tündevilág kapujai és a túloldalról eladrin felfedezők érkeztek, hogy kolonizálják a világot. Az újjászülető földön új birodalmat építettek ki nemesmágiával, és csillogó városaik voltak amik a levegőben és a vízen úsztak. Az elegáns de önkényes birodalom elveszett az idők során és a nemesmágiájuk elkopott, csodás városaik ezáltal lezuhantak és elmosta őket a tenger áradata. A túlélő eladrinok nagy része visszatért saját síkjára, a hátramaradtak, vagy hátrahagyottak pedig elkorcsosultak a mágiájuk nélkül a vadonban élve. Új élet és szemléletmódot találva belőlük lettek az első elfek, egy nomád faj, sajátos értékrendszerrel.

A Bronzkor

A földi fajok közül újabb emelkedett fel: az ember. Bár rövidéletűek, de jól alkalmazkodók voltak és kereskedés útján kivívtak maguknak elég erőforrást és hatalmat. Bael Turath birodalmát ígéretekre és kölcsönzött, vagy eltanult mágiára építették, és a Turathi nemesek a szerződéseik által megpecsételtettek, alsóbb síkokbéli uraik megátkozták őket hogy könnyen felismerhetőek legyenek a leszármazottjaik. A monda szerint minden turathi tiefling lelke része volt az alkunak ami lehetővé tette a birodalom felépítését. A birodalomét, amit az emberek szertehúzása és ellentétei vezettek a korrupció és zsarnokság mélységeibe. A turathi zsarnokok gonoszságának a sárkányvérű faj, “Io gyermekeinek” feltűnése vetett véget, legalábbis a tieflingek szerint. Egy hatalmas földrengés rázta meg a világot és Bael Turath a mélységekbe süllyedt mesés kincseivel együtt, bár nem elpusztítva de visszavetve az emberi uralom terjeszkedését. Ugyanez a tektonikus mozgás fedte fel az Alvilágot, azt a földalatti barlangrendszert ahová az anyagi síkon maradt eladrinok egy része költözött be, összekötve a sötételfek civilizációját a felszínnel.

A Vaskor

Az emberiség elkezdte az újjáépítést miközben újra megnyíltak a tündevilág kapui. Az elfek egy része nemes vérvonalú őseik tiszteletére felveszik az eladrin nevet. A tiefling és sárkányvérű fajok között heves ellentét dúl, az utóbbi megjelenését pedig sokan jelnek veszik, hogy új Aranykor közeleg és vissza fognak térni a sárkányok, leigázva a többi fajt.

Történelmi Korszakok

Corholm Zapi Zapi