Siegfried

Corholm hercege és a Platina Láng Rendjének felavatott lovagja.

Description:

Sigfried herceg udvarias, jómodorú és segítőkész ifjú férfi, III. Rutger király egyetlen fiúörököse. Fiatalkorában Bahamut lovagjaival tanult ezért rendkívül becsületteljes és ha kell erős, ügyes harcos aki nem csak karddal képes ellenségeire sújtani, de a jelenlétével buzdítja a társait is. 25. életévében ajánlották fel neki a Platina Láng lovagrend meghívását amit el is fogadott, így ő vált a rend történelmének legfiatalabb tagjává.

Apja koronájának terhét már fiatalkorában is érezte, és nem rajongott az ötletért hogy egy napon ő örökölje a trónt. Ugyan segíteni szeretne a népén, ezt nem zárt ajtók és díszes függönyök mögűl szeretné, hanem saját kezével, személyesen.
Amikor a hamis, I. Rutger szelleme próbált lázadást szítani, Siegfried készen állt lemondani a koronáról, ha a rejtélyes lovag bizonyítani tudja, hogy méltó a trónra és jó uralkodó lesz.

Miután a trónbitorlót leverték és közeli szövetségeseit elveszítette, Siegfried szíve megkeményedett és a herceg visszahúzódott egy darabig, de amikor az országban káosz és széthúzás támadt ismét, félretette személyes érzéseit és tette a kötelességét.

Az ifjú herceg sokáig úgy érezte, bizonyítani kell mind a népnek, apjának és önmagának is, hogy egyátalán méltó lehessen rangjára és sorsára. A vérvonalából származó királyok mind valamilyen hőstettel dicsekedhettek trónralépésük előtt, vagy első éveiben, ő pedig úgy érezte, hogy az bezárkózott, relatíve békés Corholmban nem maradt nagy tett amit véghez vihetne szörnyvadászáson kívül.
Ezek a kételyek szertefoszlottak, amikor a rémült és zavart nép egyesítése érdekében az URAK segítségével megszerezte Corholm Kardját, I. Rutger elveszettnek hitt sárkányölő fegyverét, ami mágikus fegyver mivoltán túl egy szimbólum amit követhetnek az emberek.

Bio:

Siegfried

Corholm Zapi Zapi